Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

14 napos termék-visszaküldés

A tizennégy napos elállási jogról online vásárlás esetén

A e-kereskedőknek a fogyasztók számára biztosítani kell az indokolás nélküli elállási jogot. Ez a jog megillet minden olyan természetes személyt aki üzleten kívül, például az interneten saját célra vásárolt. Lehet, hogy csak annyi a problémája az árucikkel, hogy nem tetszik, előfordulhat, hogy utólag sokallja az árát vagy épp rájön a fogyasztó arra, hogy egész egyszerűen nincsen szüksége a megvett termékre. Ilyen esetben tehát még az sem kell, hogy hibás legyen a termék, a fogyasztó lemondhatja a vásárlást. Erre 14 napja van.

Sőt! A vásárlónak meg sem kell várnia kiszállítást, még a termék átvétele előtt is meggondolhatja magát.

Az indokolás nélküli elállási jog kapcsán is előzetes tájékoztatási kötelezettség terheli a kereskedőt (ezt a most olvassa).

KIVÉTELEK

Természetesen nem minden, interneten árusított termék vásárlásakor élhet a fogyasztó az elállási jogával. Ilyenek például ha zenét, filmet vagy számítógépes programot rendelt meg,  és kiszállítás után a zárt csomagolást már felbontotta. Amennyiben digitális adattartalmat töltött le és azt a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével tette lehetővé, szintén nem élhet az elállás jogával, ha beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott e tény tudomásul vételéről.

Nem lehetséges az elállás akkor sem, ha olyan zárt csomagolású terméket vásárolt a fogyasztó, amely az átadást követő felbontás után már egészségvédelmi vagy higiéniai okból nem küldhető vissza (például: borotva, elektromos fogkefe, fehérnemű stb.). Természeténél fogva a romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző élelmiszerek is esetében sem lehetséges az indokolás nélküli elállás, mint ahogyan a nem előre gyártott, hanem egyedi paraméterek alapján létrehozott termékek esetében sem, is, melyet kifejezetten a vásárló személyére szabtak, vagy az ő kérésére állítottak elő. (Például nyomtatott pólók, egyedi feliratos bögrék.)

Számos szolgáltatás vásárlásakor szintén nem élhetnek a fogyasztók az elállási joggal, például vonat-, busz- vagy repülőjegynél, szállodai foglalásnál, koncert, sportesemény, kiállítás, színházjegy, vagy épp online szerencsejáték esetében.

A fogyasztók indokolás nélküli elállására vonatkozó részletes szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-29.§ tartalmazza.

ELÁLLÁS A GYAKORLATBAN

A fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogát különböző módon gyakorolhatja:

-egyrészt külön – az említett jogszabály által tartalmazott – „Indokolás nélküli elállási nyilatkozat” mintát is használhatja,

- másrészt megteheti elállását bármilyen, erre vonatkozó írásos és egyértelmű nyilatkozattal.

A nyilatkozat akkor is érvényes, ha például postán, még az átvételtől számított 14 napon belül került feladásra igazolható módon, ám a kereskedőhöz csak ezután érkezik meg.

A kereskedő legfontosabb kötelezettsége ekkor az, hogy haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatérítse a fogyasztó által megfizetett teljes összeget. E körbe tartozik a teljesítéssel összefüggésben felmerült költség is, így például az, amely a fogyasztóhoz történő kiszállításhoz kapcsolódik.

Az összeg visszatérítésére a kereskedő olyan fizetési módot köteles választani, amelyet a fogyasztó is választott eredetileg a fizetésre. A kereskedőnek joga van a megtérítendő összeget visszatartani addig, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A fogyasztó kötelezettsége a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, vagy a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztónak kell viselnie az a visszaküldéssel járó költségeket, leszámítva, ha a kereskedő eleve vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza, illetve ő viseli a fogyasztó elállása esetén is a visszaküldés költségeit.  Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozásnak saját költségén kell azt visszafuvaroznia, ha az jellegénél fogva a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Visszaküldési cím :

4031 Debrecen, István út 32. ( csak iroda és ügyfélszolgálat )
nyitvatartás: h-p: 9-18

 

GYAKORI TÉVHITEK

Elutasíthatja-e az e-kereskedő a 14 napon belüli visszaküldést, ha például a következők valamelyikét tapasztalja: a termék használt, nincs meg valamilyen tartozéka vagy pedig az eredeti (bontatlan) csomagolása?

Ha nem áll fenn a fogyasztóvédelmi előírások szerinti kivételek esete, úgy a már használt termékek esetében sem lehet kizárni az indokolás nélküli elállás jogát.

Azonban a fogyasztó számára csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat biztosítja a jogszabály, az ezen mértéket  meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, tehát a vállalkozás nem köteles a termék teljes árát és a költségeket megtéríteni, ha a terméket a fogyasztó sérülten vagy hiányosan szolgáltatja vissza.

A kereskedő legfeljebb az értékcsökkenést vonhatja le a fogyasztónak visszafizetendő teljes összegből. Itt sem szabad azonban elfelejteni: csak akkor tehető a fogyasztó ezért az értékcsökkenésért felelőssé, ha már előre tájékoztatták írásban (rendszerint erre a webáruházak honlapján, az ÁSZF-ekben kerül sor) az előbbi levonás lehetőségéről és pontos feltételeiről. Ha nem volt ilyen előzetes tájékoztatás, akkor viszont egyáltalán nem kérhető számon semmilyen értékcsökkenés, és nem is vonható le semmilyen díj a fogyasztónak visszafizetendő összegből!

Itt tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy 50%-os értékcsökkenéssel számolunk a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges időn túli használat esetén.

A fogyasztóvédelmi előírások szerint az indokolás nélküli elállási joggal bármikor lehet élni a megrendelést követően, még a termék átvételének napja előtt is. Ettől a rendelkezéstől pedig csak a fogyasztó előnyére lehet eltérni. Nem lehet tehát ilyen kikötést megszabni.

A fogyasztók a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jogot internetes vásárlásnál a fogyasztóvédelmi előírások alapján gyakorolhatják. Ezektől pedig nem lehet a fogyasztó hátrányára eltérni! Ez azt jelenti, hogy ilyenkor nem lehet annál többet megkövetelni a fogyasztótól, mint amit a jogszabály előír.

Azaz a fogyasztó kötelezettsége, hogy a termék átvételétől számított tizennégy napon belül jelezze írásban a webáruháznak, hogy él az indokolás nélküli elállási jogával. Ez esetben még az is a feladata, hogy az indokolás nélküli elállás után haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszaküldje a terméket a kereskedőnek, méghozzá saját költségen (amennyiben ezt a webáruház nem vállalta át).

Ezeken kívül azonban nem lehet még más egyéb feltételekhez kötni a kifizetett összeg visszatérítését. Ha a fogyasztó a megfelelő határidőben állt el indokolás nélkül és vissza is küldte a terméket saját költségén, a kereskedő a teljes kifizetett összeg megtérítését még az eredeti számla megküldéséhez nem kötheti. A webáruházak nem korlátozhatják a fogyasztók tizennégy napos indokolás nélküli elállási jogát és nem követelhetnek meg olyan további, saját maguk által támasztott feltételeket, amelyeket a fogyasztóvédelmi előírások nem ismernek. 

A fogyasztónak csak az elállási nyilatkozatot kell az átvételt követő 14 napon belül a vállalkozás részére postára adnia. A termék visszaküldését ezt követően haladéktalanul, de legfeljebb az elállás közlésétől számított tizennégy 14 napon belül kell megtennie. A kereskedőnek a termék árát és az egyéb költségeket az elállásról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül a fogyasztónak olyan módon kell megtérítenie, ahogy a fizetés történt. Például készpénzes fizetés esetén készpénzben, banki átutalás esetén átutalással.

Kit terhelnek a postai és banki költségek az indokolás nélküli elállás esetén. Meg kell-e téríteni a vállalkozásnak a szállítás költségeit?

Amikor a fogyasztó az indokolás nélküli elállás jogával él, akkor őt olyan helyzetbe kell hozni, mintha, a vásárlás nem is történt volna meg. tehát részére visszajár a termékért fizetett vételkáron kívül szállításért vagy ha az adott fizetési módért külön fizetett költség is.  A visszaküldés költsége azonban általában a fogyasztót terheli.

Kivételt jelent és a vállalkozásnak kell viselni a visszaszállítás költségét három esetben: 1. Ha a visszaküldés költségét a vállalkozás magára vállalta, 2. A vállalkozás a termék visszafuvarozását magára vállalta, 3. A termék jellegénél fogva postai küldeményként nem szállítható és azt a szerződéskötés megkötésével egyidejűleg kifuvarozták a fogyasztónak. 

Milyen kötelezettségei vannak a fogyasztónak a 14 napos elállás kapcsán?

- A termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell jeleznie elállási szándékát a webáruház felé. Ez történhet írásos formában (pl.: email, postai levél, stb.), de akár szóban (pl.: telefon, személyesen ügyfélszolgálaton) is. Az elállási jogról szóló kormányrendelet nyilatkozat-mintát is nyújt, amit szintén fel lehet használni az elállás bejelentéséhez.
- A terméket vissza kell juttatni a webáruháznak. Erre az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül van lehetőség. Nem kell megérkeznie a terméknek ezen időn belül, de “útra kell indítani” a csomagot.
- A visszaküldés költsége a vevőt terheli, kivéve, ha az elszállítást a webáruház magára vállalja. Ha a webáruház előzetesen nem tájékoztatta a vásárlót, hogy a visszaküldés költsége a vásárlót terheli, akkor nem neki kell fizetni.
- A terméket a webáruház által kijelölt helyre kell eljuttatni. Ez lehet személyes átvételi pont, vagy postai cím is.

Mik a kötelezettségek a 14 napos elállással kapcsolatban a webáruház oldaláról?

-Részletes tájékoztatási kötelezettség az elállás feltételeiről. Ez azt jelenti, hogy részletes tájékoztatást kell adni a webshop ÁSZF szabályzatában az elállási jogról is.
- A webáruház köteles 14 napos elállási jogot biztosítani a vásárlónak.
- A termék árát és a hozzá kapcsolódó szállítási költséget (nem a visszaküldés költségét) vissza kell téríteni a vásárlónak az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül. Itt fontos megjegyezni, hogy a webáruháznak visszatartási joga van. Ez azt jelenti, hogy a webáruház a termék árát és a szállítási költséget visszatarthatja mindaddig, amíg vagy a termék visszaérkezik hozzá vagy a fogyasztó kétséget kizáróan tudja bizonyítani például egy feladóvevénnyel, hogy a terméket visszaküldte a webáruháznak. Ha a termék visszaszállítását a webáruház vállalta, akkor ez a visszatartási jog nem érvényesíthető.
- A webáruház a termék teljes árát köteles visszafizetni, kivéve, ha a vásárló a kipróbálás során a termék tulajdonságainak megvizsgálásához szükséges használatot meghaladta. Ilyenkor értékcsökkenést kell elszámolni.
- A pénzt ugyanabban a formában kell visszatéríteni, amiben a vásárlás történt, kivéve ha a vásárló korábban beleegyezett, hogy másképpen kapja vissza az összeget. Ez azt jelenti, hogy ha például utánvéttel kérte a fogyasztó a terméket, akkor készpénzben kell a részére visszafizetni az összeget.

Visszaküldési cím :

4031 Debrecen, István út 32. ( csak iroda és ügyfélszolgálat )
nyitvatartás: h-p: 9-18

Elállási/Felmondási nyilatkozat 

Az oldal tetejére